Outdoor Impact

2013 m. „Clear Channel Lietuva” ir „JCDecaux Lietuva” pristatė reklamos planavimo įrankį „Outdoor Impact“, kuris leidžia užsakovams bei žiniasklaidos planuotojams iš anksto žinoti, kiek, kokių žmonių ir kaip dažnai pamatys jų lauko reklamą. Šis nemokamas įrankis sukurtas išanalizavus duomenis apie Vilniaus gyventojų judėjimo maršrutus, įpročius ir akių judesius.

Outdoor impact“ sistema sukurta remiantis tarptautiniu mastu patikrinta metodologija ir Jungtinės Karalystės mokslininkų atlikto POSTAR lauko reklamos rinkų tyrimų pagrindu. Panašūs lauko reklamos analizės ir planavimo įrankiai jau naudojami Šiaurės Europos šalyse.

Kad šią sistemą būtų galima pritaikyti Lietuvoje, buvo nufotografuota apie 2,5 tūkst. lauko reklamos stendų. Tuomet buvo analizuojami gyventojų judėjimo maršrutai prie kiekvieno jų buvo – tam panaudota Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teikiama informacija. „Outdoor impact“ įvertina ne vien srautus, bet ir žmonių akių judesius. 15 pasaulio šalių buvo atlikti išsamūs vartotojų žvilgsnio tyrimai: specialiomis filmavimo kameromis buvo stebima, kuria kryptimi važiuodami ar eidami žmonės į kurią pusę žiūri, kaip „keliauja“ jų žvilgsnis, kokie gyventojai ir kokiomis aplinkybėmis atsisuka į reklamą ir ją iš tiesų pamato. Ši automatiniu būdu fiksuojama informacija vėliau buvo klasifikuojama, apibendrinama ir taip sukurtas pasaulinis modelis. Jis leidžia ir Lietuvoje sumodeliuoti realų reklamos pasiekiamų vartotojų portretą ir kiekį.

Su naujuoju planavimo įrankiu pristatytas ir lauko reklamos efektyvumo matavimo vienetas – Kontaktas. Jis parodo, kiek žmonių pamatys reklamą. Sistema kasmet atnaujinama, papildant ją naujais duomenis.